Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Over Wijkinformatiepunt

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is voor alle bewoners, professionals en ondernemers in de wijk Utrecht Oost. Het is een plek voor iedereen met informatievragen over gezondheid, zorg, welzijn, participatie en gemeentezaken in de wijk. Het punt expliciteert de vragen van bewoners en verbindt deze waar gewenst met andere bewoners, activiteiten, professionals, ondernemers en wijkpartners.

Aanleiding voor de totstandkoming is een wijkdebat van de wijkraad Utrecht Oost over gezondheid eind 2016. Tijdens dit debat kwamen de problemen naar voren voor oudere bewoners rondom mobiliteit binnen- of buitenshuis, dementie, eenzaamheid en mantelzorg evenals de behoefte aan meer aandacht voor gezondheid in de wijk.

Informatiebalie en routewijzer

Het Wijkinformatiepunt richt zich op het beantwoorden van individuele informatievragen van bewoners via een informatiebalie met vrijwilligers en een website. Keuzevrijheid, autonomie en regie staan daarbij centraal, zodat bewoners hun eigen route kunnen bepalen.

Informatievragen, doorverwijzen bij hulp- of zorgvragen

Het informatiepunt behandelt géén hulpvragen (dat doen onze sociale wijkpartners) en géén zorgvragen (dat doen onze zorgpartners), maar geeft inzicht in de keuzemogelijkheden en verwijst door naar initiatieven, wijkpartners, websites en andere informatiebronnen. Voor gebruik van het Wijkinformatiepunt is het niet nodig dat je je van tevoren aanmeldt, registreert, een afspraak maakt, een intakegesprek hebt of een vraagverhelderings- of keukentafelgesprek krijgt.

Wegwijs bij ICT

Daarnaast word je wegwijs gemaakt bij het invullen van digitale formuleren of werken met app, computer of tablet. Met digitale partners kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is onderdeel van de Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht. Doel van de stichting is het opzetten van wijkinformatiepunten in de stad en regio Utrecht. Dit vanuit het perspectief van bewoners en daarom nadrukkelijk door bewoners zelf.

Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht
p/a Veeartsenijstraat 204
3572 DG Utrecht
Kamer van Koophandel: 69407487

Bezoekadres: Oudwijkerdwarsstraat 148 te Utrecht (alleen tijdens openingstijden)
E-mail: info@wijkinformatiepuntutrecht.nl