Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Overlast en klachten

Wat te doen als je last hebt van buren of klachten hebt over organisaties waarmee je in de wijk te maken hebt? Hieronder staan tips en mogelijkheden.

• Problemen met je buren

Problemen met je buren is een website met tips over wat (zelf) te doen bij woonoverlast. Kom je er samen niet uit dan kun je een beroep op buurtbemiddeling doen: getrainde vrijwilligers uit de buurt die het conflict helpen oplossen. Zij weten ook wat te doen bij zeer ernstige woonoverlast.

• Verbeteren van veiligheid in jouw straat

Heb je een idee om de veiligheid in jouw straat of buurt te verbeteren of ervaar je een veiligheidsprobleem? Dan kun je dit doorgeven via Utrecht.nl/melding of contact opnemen met de gebiedsmanager veiligheid Utrecht Oost via 030-286000.

• Veilig Thuis

Slachtoffers, getuigen en plegers van huiselijk geweld kunnen terecht bij Veilig Thuis voor hulpverlening. Ook kun je hier terecht als je je zorgen maakt over kindermishandeling.

• Evaluatiegesprek, second opinion of klachtenprocedure

Heb je klachten over een persoon of organisatie? Bespreek deze eerst met de directbetrokkenen zelf. Als dat niets oplevert, kun je een klacht indienen.

• Melding, klacht, bezwaar gemeente Utrecht

Op deze webpagina van de gemeente lees je wat te doen als er op straat iets kapot is, bij overlast of vervuiling buiten, een onheuse behandeling, geen reactie of onleesbare brief, een besluit, een (online) beveiligingslek of datalek of bij schade waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

• Juridisch loket

Bij het Juridisch Loket kun je terecht met vragen over wonen, werken, politie, familie, aankopen en schulden. Het Juridisch Loket in Utrecht zit op de Catharijnesingel 55.

• Sociaal raadsman of vrouw

Heb je problemen op het gebied van regelgeving, het invullen van formulieren of schrijven van een bezwaarschrift? Dan kun je terecht bij een sociaal raadsman of vrouw. Je komt met ze in contact via het Buurtteam Oost.

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.