Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Wijkvervoer

Vanaf de start van Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar komen er zeer geregeld vragen binnen over vervoer; vervoer van personen, vervoer van vracht, naar het ziekenhuis, de dierenarts of naar een afspraak. Signalen genoeg om die behoefte verder te onderzoeken. Daarom is in de maand september 2019 een aantal bewoners van Oost geënquêteerd. Hieronder staat een samenvatting, klik hier voor de uitkomsten.

Er zijn 43 enquêtes afgenomen: 21 daarvan bij de twee kerken in de wijk (Wilhelminakerk en Aloysiuskerk), 19 tijdens de buurtparade, 2 bij Podium Oost en 1 in de wijk.  

Hoe regelen bewoners hun vervoer nu?

37% van de ondervraagden (16 personen) maken gebruik van WMO vervoersondersteuning. Bijna 75% van hen (32 personen) van hen maakten geen gebruik van ondersteunende middelen, zoals een scootmobiel, rolstoel of rollator bij het reizen. Onder de overige ondervraagden waren 7 rollatorgebruikers, 3 scootmobielrijders en 4 rolstoelers (soms gecombineerd). 

Openbaar vervoer krijgt 6,4

Het openbaar vervoer in de wijk krijgt een 6,4 gemiddeld. Dat lijkt niet zo slecht, maar uit de gegevens blijkt dat dit cijfer sterk afhankelijk is van de nabijheid van een bushalte én van de eigen mobiliteit. Voor mensen die toch al lastig ter been zijn, is het openbaar vervoer vaak geen optie.

Kleinschalig wijkvervoer wordt als aanvullend gezien

Er is maar met een beperkt aantal bewoners van Oost gesproken, maar het beeld dat de enquête geeft, sluit goed aan bij de eerdere bevindingen van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Met name voor mensen die niet over eigen vervoer beschikken, wat slechter ter been zijn en/of die verder weg wonen van haltes van openbaar vervoer, zou extra wijkvervoer een goede aanvulling zijn om de kwaliteit van leven te behouden. Laagdrempelig, flexibel in te roepen en kortere reistijden omdat het om vervoer in de wijk gaat. 

Presentatie en discussie tijdens wijkborrel

De uitkomsten van de enquête zijn besproken tijdens de wijkborrel van Oost voor Elkaar op 25 oktober. Aanvullende opmerkingen zijn verwerkt. Klik hier voor de uitkomsten.

Vervolgplan met Buurt Mobiel

Buurt Mobiel biedt (hybride) vervoer in Utrecht. Dit is duurzaam, plezierig, comfortabel en veilig over korte afstanden. Vrijwilligers besturen de voertuigen en halen mensen thuis op, brengen hen weg of stoppen onderweg om iemand in te laten stappen. Bekijk een filmpje om alvast om meer te weten te komen over de Buurt Mobiel in actie.