Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Oost voor Elkaar Medaille

Medaille

In onze wijk zijn veel bewoners en mantelzorgers actief. Oost voor Elkaar wil deze mensen in het winterzonnetje zetten. Tot en met 9 december 2019 kunnen mensen worden genomineerd voor een Oost voor Elkaar Medaille, een persoonlijk eerbetoon met verrassing. Ken je iemand in de wijk die een medaille verdient? Mail ons haar of zijn contactgegevens met een korte motivatie die bestaat uit concrete activiteiten of resultaten. 

Wie kunnen worden genomineerd? 

  • bewoners die in hun straat het aanspreekpunt zijn en regelmatig buurtactiviteiten organiseren
  • mantelzorgers die meer dan 8 uur in de week hulp of ondersteuning bieden 
  • bewoners of ondernemers die regelmatig bijdragen aan activiteiten in de wijk
  • bewoners die altijd bereid zijn de handen uit de mouwen te steken in hun buurt of de wijk
  • bewoners die een sociaal initiatief voor de buurt of wijk hebben opgezet en draaiende houden

Hoe aanmelden? 

Mail ons de naam- en contactgegevens van de persoon die aan een van bovenstaande criteria voldoet met een korte motivatie. Een puntsgewijze opsomming van wat de persoon doet, is voldoende. Mail naar info@oostvoorelkaar.nl.

Waardering

Alle winnaars worden door ons benaderd en krijgen een medaille en een verrassing. In totaal worden er 50 medailles vergeven. De medaille is symbolisch bedoeld, met de verrassing kan de waardering worden verzilverd.

Na 9 december 2019 bekijkt het bestuur van Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht Oost aangevuld met enkele bewoners alle aanmeldingen en maakt een keuze. De uitslag wordt 20 december 2019 bekend gemaakt.