Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

23 juni 2019

Podium Oost: debat over wonen voor senioren in Utrecht Oost

Podium Oost organiseert zondagmiddag 23 juni een debat over wonen voor senioren in Utrecht Oost. Ellie Tap, communicatieadviseur rond wonen van en voor 60 plussers en Joost van Dijck van coöperatie Rust en Reuring gaan over dit onderwerp in gesprek.

Veel inwoners van Utrecht Oost willen graag in hun wijk blijven wonen als ze ouder worden. Ze willen soms kleiner gaan wonen of gelijkvloers, maar dat is een probleem in Oost. Er zijn maar weinig woningen geschikt voor ouderen. De voorzieningen ontbreken nog vaak en het aanbod van goede huurwoningen is heel beperkt.

Ondanks het beleid van de landelijke overheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen is dat in de praktijk vaak niet goed mogelijk. Er zijn wel initiatieven van 60plussers die zelf een woonproject willen beginnen, maar die stuiten vaak op praktische bezwaren. Seniorengroepen kunnen samen een goed woonconcept bedenken dat ertoe leidt dat zij hun eengezinswoning verlaten, dat levert doorstroming op, maar de gemeente Utrecht is niet echt soepel in het faciliteren hiervan.

Ellie Tap, hoofdredacteur van Wijzer Wonen, het ledenblad van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO), belicht de mogelijkheden en knelpunten. Joost van Dijck van coöperatie Rust en Ruimte, vertelt over de ervaringen met een woonproject voor ouderen en het beleid van de gemeente. Een vertegenwoordiger van de woningbouwsector reageert op de verhalen (onder voorbehoud).

Klik hier voor meer informatie