Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

12 september 2019

Groen Oost: initiatievenmarkt

Op 12 september vindt de Groen Oost Initiatievenmarkt plaats waar bewoners/beheerders samen met gebieds- en beleidsambenaren initiatieven die het groene netwerk in onze wijk versterken ter plekke uitwerken en afstemmen. De inzet is om concrete stappen te zetten die leiden tot meer groen.

De focus ligt op initiatieven waar goede samenwerking tussen bewoners en gemeente het verschil maakt. Bijvoorbeeld vleermuizenkasten, bijenhotels, groene daken, geveltuintjes, slangenbroedplaatsen, maar ook meer samenwerking tussen groengebieden (delen van kennis en ervaring).

Op de initiatievenmarkt kun je afspraken maken over vergunningen, subsidies, hulp in natura, afstemming & communicatie etc. En je kunt contactgegevens uitwisselen, handig voor initiatieven in de toekomst.

Donderdag 12 september
Locatie: Koningshof (Koningsweg 135A, achter Galgenwaard)
17:00 - 20:00 uur
Graag even aanmelden i.v.m. catering via info@groenoost.net

Klik hier voor meer informatie over Groen Oost