Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

6 september 2019

Oost voor Elkaar: bijeenkomst ‘Buurtnetwerken & Buurtassistenten’

Op vrijdag 6 september vindt de bijeenkomst 'Buurtnetwerken & Buurtassistenten’ plaats van 10.00 tot 12.00 uur met daarna voor wie wil een lunch. Doel van de bijeenkomst is van elkaar te leren, met het oog op de buurtnetwerken die in de Utrechtse wijken in ontwikkeling zijn.

We hebben Aart Meiling en bewonercollega’s van de buurtcoöperatie Zuid Doet Samen in Apeldoorn-Zuid bereid gevonden om naar Utrecht Oost te komen voor een presentatie over hun ervaringen met buurtassistenten. Deze buurtassistenten zijn gekoppeld aan buurten. De buurtassistenten zijn bewoners die voortdurend in ‘hun’ buurt contact maken en verbindingen leggen of organiseren. Anders gezegd, ze werken proactief met bewoners samen aan bloeiende en veerkrachtige buurtnetwerken.

Genodigden: geïnteresseerde bewoners/‘buurtassistenten’ in Oost, buurtconciërge in Oost, team Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, bestuur Oost voor Elkaar, SAMEN030, gemeente Utrecht

Het programma bestaat uit:
- kort kennismakingsrondje met actuele aanleiding/vragen
- presentatie Aart Meiling over buurtassistenten, wijkleerbedrijf, buurtacademie en buurtcoöperatie
- ruimte voor dialoog

De bijeenkomst vindt plaats in Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Aanmelden is in verband met de catering noodzakelijk.

Klik hier om voor de bijeenkomst aan te melden