Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

9 oktober 2019

Wijkraad Oost: denk mee over verbeteringen voor de wijk!

Op 9 oktober komt de wijkraad Oost weer bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats op het wijkbureau, F.C. Donderstraat 1.

De Wijkraad Oost geeft adviezen aan B & W en organiseert wijkpeilingen en wijkdebatten. De wijkraad vergadert maandelijks. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Je kunt via het secretariaat van de wijkraad agendapunten, presentaties of gastsprekers aandragen.

Aanmelden is niet nodig.