Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

13 november 2019

Wijkraad Oost: denk mee over verbeteringen voor de wijk!

Op 13 november komt de wijkraad Oost weer bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats op het wijkbureau, F.C. Donderstraat 1.

De Wijkraad Oost geeft adviezen aan B & W en organiseert wijkpeilingen en wijkdebatten. De wijkraad vergadert maandelijks. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Je kunt via het secretariaat van de wijkraad agendapunten, presentaties of gastsprekers aandragen.

Aanmelden is niet nodig.