Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

4 maart 2020

Bijeenkomst buurtcontactpersonen

Buurtcontactpersonen kijken of buurtgenoten ondersteuning of hulp nodig hebben. Deze keer vertellen gastsprekers Wim de Reuver (van de Kromme Rijnwijk) en Chantal van Thuisgekookt over hun ervaringen.
Tijd 19:30 - 21:00 in de huiskamer van de Wilhelminakerk. Gratis toegang.

Klik op de link om meer te lezen