Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

22 januari 2019

Broodje Oost: netwerkbijeenkomst voor hulpverleners

Op 22 januari vindt voor de welzijns- en zorgprofessionals in de wijk het Broodje Oost plaats. Dit is een informele lunchbijeenkomst om elkaar beter te leren kennen en kennis uit te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 17.30 uur. De lokatie wordt nog bekend gemaakt.