Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

28 januari 2019

Odensehuis: winterontmoeting voor naasten

Op 28 januari vindt er weer een ontmoetingsmiddag voor naasten van iemand met dementie plaats in het Odensehuis. Deze keer is het een wat uitgebreider programma met lunch en herhaling van de workshops die het best beoordeeld werden. Degene met dementie is ook van harte welkom bij het nevenprogramma.

De bijeenkomst duurt van 11.00 tot 15.15 uur.

Het programma wordt o.a. verzorgd door:

Haptonome Else
Theatervrouw Marjolein
Mindfulness met Ruud

Aanmelden voor de winterontmoeting kan door te mailen naar info@inloophuisandante.nl.