Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

17 november 2019

Wat Oost Weet: Archeologische vondsten in de wijk

Wat Oost weet (WOW) heeft bij Podium Oost alvast twee middagen gereserveerd voor presentaties en discussies. Dit zijn 10 maart en 17 november.

De onderwerpen zijn IVF en de laatste trends in de voortplantingsgeneeskunde op 10 maart. Ethische en biologische kwesties staan daarbij voorop.

Op 17 november 2019 gaat het over de recente spectaculaire archeologische vondsten nabij het Maxima ziekenhuis. Daar zijn nederzettingen aangetroffen van 11 000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Archeologen worden bij deze middag betrokken. Maar ook misschien specialisten op het gebied van de (midden)steentijd.


Zondag 17november
15.00 uur
Toegang € 5,00