Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

16 maart 2019

Podium Oost: verkiezingsdebat 'Van wie is de provincie?'

In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen vindt er op zaterdag 16 maart in Podium Oost een debat plaats over van wie de provincie nou eigenlijk is.

Commissaris van de Koning Hans Oosters en de lijsttrekkers van CDA, D’66, Groen Links, PvdA en VVD zijn op 16 maart aanwezig om te spreken over thema´s waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Economie, infrastructuur, milieu en duurzaamheid.

Kees Boonman, journalist en politiek commentator leidt het debat.
Kees Boonman

Zaterdag 16 Maart
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Klik hier voor meer informatie