Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Kom langs

Bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost kun je terecht voor vragen over gezondheid, zorg, welzijn, participatie, (sociaal) ondernemerschap en gemeentezaken, specifiek voor de wijk Utrecht Oost.
Ook kun je er kennismaken met de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. 

Het Wijkinformatiepunt maakt onderdeel uit van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

Informatiebalie 

We zijn 4 x per week geopend:

Maandagmiddag (specifiek: Nieuwe initiatieven) van 14.30 tot 16.30 uur, in Swellengrebel, Burgemeester Fockema Andreaelaan 100.

Dinsdagochtend (specifiek: Vacaturebank Oost): van 10.00 tot 12.00 uur, in Podium Oost (1e verdieping), Oudwijkerdwarsstraat 148.

Woensdagochtend (specifiek: Formulieren & digitaal meedoen) van 10.00 tot 12.00 uur, in Podium Oost (1 verdieping), Oudwijkerdwarsstraat 148.

Donderdagmiddag (specifiek: Behoeften vanuit buurt) van 14.30 tot 16.00 uur, Hobbema's Huiskamer, Hobbemastraat 41.

Aan de slag met digitaal platform OostvoorElkaar.nl

Kennismaken en/of aan de slag met het digitaal wijkplatform OostvoorElkaar.nl. Dit kan elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Initiatieven

We zijn mede-initiatiefnemer van diverse bewonersinitiatieven voor laagdrempelige ontmoetingen voor bijvoorbeeld een gezondere leefstijl of voor een andere zinvolle bijdrage aan de wijk. Wil je ook een initiatief starten? Kom dan langs.

Vacaturebank Oost

Wij worden regelmatig gevraagd door organisaties in de wijk die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Maak je wensen kenbaar bij de Vacaturebank op dinsdagochtend.

Gastvrije ontvangst

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost werkt niet met aanmelden, registratie, afspraken, intake-,  vraagverhelderings- of keukentafelgesprekken. We zijn actieve bewoners, geen hulpverleners. Je wordt altijd gastvrij ontvangen. Op open en uitnodigende wijze willen wij delen wat er voor en door jou allemaal mogelijk is in Utrecht Oost.