Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Wijkagenda

Klik hier voor de openingstijden en hier voor de bezoeklocatie van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Hieronder staan activiteiten van bewoners en wijkpartners op diverse lokaties. Via de oranje links vind je meer informatie.

MAANDAG
Klaverjassen en koffiedrinken: elke maandag tussen 13.00 en 16.00 uur, Podium Oost
Senioreninloop: elke maandag van 13.00 tot 16.15 uur, Podium Oost
Ouderensoos: elke maandag van 13.00 tot 16.15 uur, Pastoraal Centrum Aloysiuskerk
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur
Kookclub Altrecht: elke maandag vanaf 17.00 uur, Sterrenzicht
Meditatie: elke maandagavond van 19.00 tot 19.30 uur, Huiskamer van de Schildersbuurt
Bridgen: elke maandagavond van 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur, Podium Oost
Popkoor Koffer: elke maandagavond 19.30 tot 21.30, Sterrenzicht
Samen eten: elke 4e maandag van de maand vanaf 17.00 uur, Podium Oost

DINSDAG
Ouderensoos: elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, in Huiskamer van de Schildersbuurt
Odensehuis Andante: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, boven Podium Oost
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost: elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Diny's Diner: elke dinsdag en zondag om 17.30 uur, Sterrenzicht
Wijkmaaltijd: elke 3e dinsdag van de maand vanaf 17.00 uur, Wilhelminakerk

WOENSDAG
Wandelen in Oost: elke woensdag vanaf 9.30 uur, Podium Oost
Speel-o-theek: elke woensdag van 9.45 tot 13.00 uur, Podium Oost
Digitale Buddies 55+: elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur, Sterrenzicht
Internetten & computeren: elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur, Sterrenzicht
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost: elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur
Koken en eten met ouderen: elke woensdag vanaf 16.30 uur, Sterrenzicht
Schoolrestaurant 'Graag Gedaan': elke woensdagavond vanaf 17.30 uur
Strafrechtswinkel: elke woensdag van 18.30 tot 20.30 uur, Sterrenzicht
Creatief Café: elke 2e en 4e woensdagavond van de maand, Huiskamer van de Schildersbuurt
Wijkraad Oost: elke 2e woensdag van de maand, F.C. Donderstraat 1

DONDERDAG
Administratie-ochtend Buurtteam: elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, Sterrenzicht
Senioreninloop: elke donderdag van 10.00 tot 15.00 uur (met lunch), Podium Oost
Schaken met Frans: elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, Podium Oost
Gratis bewegen voor ouderen: elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur, Podium Oost
Bewegingsles dames 55+: donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur, Sterrenzicht
Computerinloop: elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur, Podium Oost
Zin in Utrecht: een keer in de maand van 13.00 tot 15.00 uur, Podium Oost
Open inloop: elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur, Huiskamer van de Schildersbuurt
Samen eten: elke 2e donderdag van de maand vanaf 17.00 uur, Podium Oost

VRIJDAG
Wijkagent spreekuur: elke 1e vrijdag van de maand tussen 9.30 en 10.30 uur, Podium Oost
Open inloop: elke vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur, Huiskamer van de Schildersbuurt
Het Sterrenkoor: elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30, Sterrenzicht
Granny's Finest: elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, Podium Oost
Vrouwenbibliotheek: elke 1e woensdag, 1e vrijdag en 1e zaterdag van de maand
Wereldkeuken: elke 1e  vrijdag van  de maand van 14.00 tot 16.00 uur, Sterrenzicht
Wereldkeuken en -film: elke 3e vrijdag van de maand vanaf 19.00 uur, Podium Oost
Eetcafé De Wilg (voor jongeren): elke 3e vrijdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur, De Wilg
Bingo door de Feestcommissie: elke laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 23.00, Sterrenzicht
Filmavond: elke twee maanden op vrijdag vanaf 19.30 uur, Huiskamer van de Schildersbuurt

ZATERDAG
Rommelmarkt: elke 1e zaterdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur, Wilhelminakerk

ZONDAG
Koor Windkracht 8: elke 3 weken op zondagochtend van 10.15 tot 12.30, Sterrenzicht
Wat Oost Weet: tweemaandelijks om 15.00 uur, Podium Oost