Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Oost voor elkaar

In sommige buurten of subwijken van Utrecht Oost organiseren actieve bewoners samenhangende diensten voor elkaar. De Kromme Rijnwijk is een voorbeeld dat navolging in de wijk (en de rest van Utrecht) verdient. Ken jij vergelijkbare initiatieven in Oost? Laat het ons weten. In het voorjaar van 2019 proberen we alle actieve bewoners in Oost bij elkaar te brengen.

Kromme Rijnwijk

De Kromme Rijnwijk ligt tussen de Rubenslaan en de Kromme Rijn. Het betreft de straten: Breitnerlaan, Marislaan, Israëlslaan en Gabriellaan.  Bij elkaar circa 70 woningen waardoor het geheel overzichtelijk blijft. Bewoners organiseren met elkaar:

  • Buurthulp: bewoners die iemand nodig hebben voor een ziekenhuisbezoek, een computer die niet werkt, oppas, het verplaatsen van een zwaar voorwerp enz. kunnen telefoneren naar een groep vrijwilligers die zich daarvoor heeft opgegeven.
  • Aan het begin van elk jaar wordt in de school die in de wijk staat een nieuwjaarsborrel georganiseerd waarbij buurtgenoten hapjes en drank meebrengen. Halverwege het jaar vindt er op het schoolplein een soort buurtfeest plaats.  
  • De buurt beschikt over een app ‘veilig’ (om elkaar in geval van onraad te waarschuwen) en een app ‘gezellig’ voor de leuke dingen. De laatste app wordt ook gebruikt als iemand wat nodig heeft zoals een heggenschaar, een aanhanger e.d.
  • Om elkaar beter te leren kennen is een ‘wie-is-wie’ boekje gemaakt met de foto’s van (bijna) alle bewoners en allerlei wetenswaardigheden (aantal kinderen, beroep, hobby’s enz).
  • Aan de andere kant van de Kromme Rijn ligt de Kranenburgschool voor praktijkonderwijs (Tamboersdijk 9). Elke woensdagavond (behalve tijdens de vakanties) kun je hier van een 3-gangenmenu genieten voor € 8,50 (inclusief koffie/thee). Veel bewoners van de wijk maken gebruik van deze mogelijkheid. Aanmelden kan via reserveren@schoolrestaurantgraaggedaan.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Wim de Reuver, w.dereuver@kpnmail.nl.

Wijkcoöperatie Oost voor elkaar i.o

Onder het motto 'Oost voor elkaar' wordt in 2019 in Utrecht Oost een wijkcoöperatie opgericht. De wijkcoöperatie wil bewonersinitiatieven als Krommerijn Wijk stimuleren en faciliteren. Daarbij staat zelforganisatie vanuit en verbinding tussen buurten en subwijken centraal. De wijkcoöperatie neemt alleen initiatieven die de hele wijk betreffen. Denk hierbij aan een buurtmobiel, zorgwoningen, ICT-faciliteiten (zoals een tablet) en andere diensten. Wij trekken hierbij op met stadscoöperatie SAMEN030, een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties en buurtondernemers in Utrecht.

Neem voor meer informatie contact met het team van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost op, info@wijkinformatiepuntutrecht.nl.