Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Zelfstandig wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven of samen wonen is een wens van veel (oudere) inwoners. Ga naar de speciale website Utrecht voor later met veel informatie of doe eerst de 50Plus Woontest. Andere tips en mogelijkheden:

• Versterken van sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is belangrijk om zelfstandig te kunnen wonen. Hier lees je meer hoe jouw sociaal netwerk te versterken.

• Herinrichten, splitsen of uitbreiden van huidige woning

Je kunt jouw woning anders inrichten. Deze infographic toont per kamer tips die kunnen helpen. Je kunt ook de huidige woning splitsen of de huidige woning uitbreiden met een mantelzorgwoning.

• Hulpmiddelen in de woning

In de Hulpmiddelenwijzer staan bijna 300 hulpmiddelen! Er zijn verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen vergoed te krijgen. In Utrecht kun je aankloppen bij het Wmo-loket.

• Hulp en ondersteuning thuis

Voor hulp bij het huishouden, vervoer of schulden kun je een beroep doen op ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. PGB-hulp (in de buurt) vind je hier, ook bij een indicatie op basis van Wet Langdurige Zorg (WLZ).

• Verhuizen naar passende woonomgeving

Verhuisadviseurs kunnen adviseren bij de zoektocht naar een andere woning. Kijk ook eens bij dit online woonplatform voor senioren of voor passende woningen het platform Woonz.

• Gemeenschappelijk wonen

Ga voor meer informatie over gemeenschappelijk wonen naar Gemeenschappelijkwonen.nl, Knarrenhof.nl of het bewonersinitiatief Rust en Reuring Utrecht. Via het online platform Woonmaatjes kun je huisgenoten zoeken.

• Valpreventie voor ouderen

In het kader van valprevente zijn 9 tips voor valpreventie opgesteld. In de wijk Utrecht Oost kun je de cursus Vallen verleden tijd volgen.

• Domotica voor ouderen

ICT-toepassingen voor woningen heten domotica. Klik hier voor de eerste mogelijkheden in de wijk.

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.