Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Wijs met geld

Lukt het niet jouw financiën op orde te krijgen of wil je advies over hoe je nog wijzer met geld kunt omgaan. Hieronder staan tips en mogelijkheden.

• Geldzaak, Broodfonds & Utrechtse Geldzoeker

Geldzaak.nl wijst jou de weg naar informatie, advies en hulp over geldzaken in Utrecht, ook fysiek kun je terecht bij de Geldzaak. Voor ZZP-ers is wellicht het Broodfonds Utrecht interessant, een solidair vangnet en netwerk voor het geval je ziek wordt. Andere fondsen vindt je via de Utrechtse Geldzoeker.

• Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

• Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een website van de overheid met informatie over verantwoorde financiële keuzes rond kinderen, studeren, ontslag, pensioen en veel andere thema's.

• Persoonlijk budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies van NIBUD is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw inkomsten en uitgaven. Wat geef je iedere maand uit? Wat kun je sparen of bezuinigen?

• Zorgverzekering kiezen

Elk jaar mag je een zorgverzekering kiezen. Wel of geen hoger eigen risico? Wel of geen aanvullend pakket? Wel of geen tandartsverzekering? Deze website van de Patiëntenfederatie helpt je verder op weg.

• Extra's bij een laag inkomen

De gemeente Utrecht heeft veel extra's voor mensen met een laag inkomen: de U Pas, de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting, een tegemoetkoming in zorgkosten, kinderopvang en huur.

• Extra ondersteuning en hulp

Voor extra financiële ondersteuning en hulp kun je terecht bij Buurtteam Oost, De Geldzaak, Financieel vrijwilliger Thuis, Humanitas ThuisadministratieStadsgeldbeheer en Schuldhulpmaatje.

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.