Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Gezondheid & zorg

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.

Gezondheid en zelfzorg

Online supportgroepen via JeLeefstijlAlsMedicijn: deel online jouw ervaringen met vele lotgenoten.
Mijn Positieve Gezondheid: test hoe het met jou gaat, van lichamelijk, mentaal tot maatschappelijk. 
Leefstijlcoaches: groepsbegeleiding voor gezondere leefstijl. Wordt vergoed via basisverzekering.
Movelife: kleinschalig centrum voor leefstijl, sport en coaching, ook voor gezondheidsprogramma's.
Apps voor jouw gezondheid: overzicht van alle apps om (aspecten van) jouw gezondheid te testen.
Thuisarts.nl: hier vind je betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziekten en aandoeningen.

Gezondheidsklachten en basiszorg

Utrecht Oost Gezond: huisartsen, apotheken, fysiotherapie, eerstelijns psychologen, podotherapie-, diëtisten- en ergotherapiepraktijk(en) in de wijk.
Verloskundigenpraktijk Utrecht Oost: begeleiding bij zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Buurtzorg en Careyn: deze thuiszorgorganisaties indiceren en leveren persoonlijke begeleiding en verzorging, medische hulp, verpleging en nachtzorg in de wijk.
Studentenzorgwijzer en Studentzorgkaart: website en wegwijzer voor studenten.
Zorgcentrum Swellengrebel en Woonzorgcentrum De Lindeborg: 24-uurs woonzorg in de wijk.
Homeopatisch Artsencentrum Utrecht: polikliniek, alle klachten worden homeopatisch behandeld.

Spoedzorg en specialistische zorg

Spoedpost Utrecht: voor spoedzorg buiten kantoortijden en alleen na maken telefonische afspraak. 
Spoedzorgcentrum (Diakonessenhuis) en Spoedeisende Hulp (UMCU), valt onder eigen risico.
De Hoogstraat: revalidatiecentrum voor behandeling en revalidatie na ziekte of een ongeval.
Terminale of palliatieve zorg: hier vind je alle aanbieders van palliatieve zorg in de stad Utrecht.
Stervensbegeleiding: je kunt een beroep doen op vrijwilligers van Stichting Thuis Sterven Utrecht.

Chronische zorg en ervaringskennis

Voor specifieke ziekte(thema's) zijn er steeds meer online platforms waar patiënten, naasten en professionals kennis en ervaringen delen. Voorbeelden zijn Dementie.nl, Kanker.nl, Parkinsonnet.nl, Etalagebenen.nl, Hersenletsel.nl, Mindblue.nl (depressie), Psychosenet.nl. Beter Werken ondersteunt bij het hebben van een chronische aandoening in relatie tot werk.

Zorgverzekeraars

Iedereen is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Klik hier voor de meest gestelde vragen. Je kunt ook contact opnemen met de zorgadviseurs van jouw zorgverzekeraar. De gemeente Utrecht heeft een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.