Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Nieuwsbrief

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost verspreidt enkele keren per jaar een nieuwsbrief. Mail naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl indien je deze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Nieuwsbrief voor wijkpartners

Voor wijkpartners is een aparte nieuwsbrief. Mail naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl indien je deze nieuwsbrief voor wijkpartners wilt ontvangen.

Andere nieuwsbrieven vanuit of over de wijk:

Oostkrant

Oostkrant

De Oostkrant is de onafhankelijke wijkkrant gemaakt door en voor bewoners van Oost. De Oostkrant verschijnt 4 x per jaar huis-aan-huis in een oplage van 14.000.

Periodieken van wijkpartners

Podium Oost: over de activiteiten in dit ontmoetingscentrum in de wijk.
Nieuwsbrief wijk Oost: nieuwsbrief vanuit de gemeente Utrecht en het wijkbureau.
#UtrechtOost: alle Twitterberichten over Utrecht Oost.
Nieuws uit Utrecht Centrum & Oost: nieuwssite van studenten van de Hogeschool Utrecht.
RTL Nieuws over Oost: RTL Nieuws heeft een speciale pagina over Utrecht Oost.
Wijkconnect: brengt vraag en aanbod van inwoners en organisaties bij elkaar.
Gezondheidskrant van UMC Utrecht
: deze krant wordt 4x per jaar verspreid.

Heb je aanvullingen? Mail dan naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl