Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

ICT & Domotica

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost biedt ondersteuning bij de introductie van ICT & Domotica Services in de wijk door inwoners te benaderen voor pilots of hen te verbinden aan persoonlijke begeleiders.

QOCA-pilot najaar 2017

Bij 25 ouderen in de wijk is een tablet geplaatst waarmee zij op zeer eenvoudige wijze informatie kunnen opzoeken. Ook kunnen zij met de tablet online communiceren met andere inwoners en mantelzorgers. Later kunnen professionals aansluiten. Hieronder zie je een screenshot van de tablet.

  Screenshot

Persoonlijke begeleiding

Tijdens de pilot wordt de persoonlijke begeleiding verzorgd door een mantelzorger, een ouderenadviseur of een student. Zie hieronder de installatie van de tablet bij een inwoner.

QOCA

Mail naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl voor meer informatie over de QOCA-pilot. Of kom langs tijdens onze openingstijden.