Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Mantelzorg

Het eerste Gezondheidscafé vond plaats op 7 september 2017 en ging over het thema Mantelzorg. Gastspreker was Ineke Ludikhuize, wijkinwoner,  ervaringsdeskundige en auteur van het boek 'Een warme jas'.

Ineke was mantelzorger van haar man en is een inmiddels een sprekende mantelzorger. Zij geeft lezingen over haar ervaringen en interviews in de media.

Interview met Ineke Ludikhuize

Bekijk een interview met Ineke in het tv-programma De Verwondering.


             Foto Ineke

Het boek 'Een warme jas'

In het boek Een warme jas worden in zeven hoofdstukken zeven thema's besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg of laat te maken krijgen: schuldgevoel, je eigen programma, lastige dilemma's, liefde in tijden van zorg, balans houden, financiën en de kracht van humor. Aan de hand van citaten uit interviews met mantelzorgers, gedichtjes, spreuken, dagboeknotities van de auteur, tips en frisse vragen word je meegenomen door het onderwerp.

Mantelzorgen kan een zware taak zijn als je vader, moeder, kind, partner of wie van je geliefden ook maar langdurig ziek is en de dood steeds om de hoek kijkt. Het boek is een licht en optimistisch boek dat mantelzorgers de warme jas biedt die ze zelf zijn voor een ander.

Meer over mantelzorg

Klik hier voor tips en mogelijkheden op het gebied van Mantelzorg.