Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Opvoeden en grenzen stellen

Het tweede Gezondheidscafé vond plaats op 6 oktober 2017 en gaat over het thema Opvoeden en grenzen stellen. Met dit thema sloten we aan bij de 'Week van de Opvoeding'.

Waar en wanneer?

Het Gezondheidscafé vond plaats in Podium Oost (Oudwijkerdwarsstraat 148) en duurde van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens het café gingen we informeel met het thema Opvoeden en grenzen stellen aan de slag. Aanmelden was niet nodig. Je kon jouw eigen ervaringen inbrengen, als kind of als opvoeder. De begeleiding was in handen van een ervaren mediator uit de wijk.

 

Opvoeden en grenzen stellen

Grenzen stellen betekent regels afspreken. Dat kan overkomen als streng en soms zelfs als boos als dat met veel emotie gepaard gaat. In essentie gaat het echter om duidelijk zijn. Kinderen en opvoeders hebben duidelijkheid nodig. Als ouders geen of onvoldoende grenzen aangeven, groeien kinderen niet op tot zelfstandige volwassenen die weten om te gaan met tegenslagen.

Week van de Opvoeding

Van 2 oktober tot en met 8 oktober 2017 vond de Week van de Opvoeding plaats. De hele week stond in het teken van opvoeden en ouderschap. Dit door ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. In Utrecht vonden in die week 12 bijeenkomsten plaats. Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten in de stad.

Meer over opvoeden

Klik hier voor tips en mogelijkheden op het gebied van Opvoeden.