Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Taal en basiseducatie

Het gebruiken van informatie vereist kennis van de (Nederlandse) taal en basiseducatie. Wat zijn tips en mogelijkheden In Utrecht Oost?

• Taalvrijwilligers

De Vrijwilligerscentrale Utrecht koppelt taalvrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Op deze manier worden laaggeletterden zo goed mogelijk bereikt en geholpen.

• Taal doet leven

Taal doet meer zorgt ervoor dat nieuwe, anderstalige Utrechters gewoon kunnen meedoen. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad.Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn. WoordExtra is een gratis speelse online hulp voor kinderen die een taalachterstand hebben en die, of hun ouders, hun woordenschat willen vergroten.

• NL educatie

Bij NLeducatie kunnen niet inburgeringpichtigen boven de 18 jaar Nederlandse les volgen. NLeducatie biedt praktische taaltrainingen.

• Nederlands voor hoogopgeleiden

Lest Best organiseert cursussen voor hoogopgeleide anderstaligen met minimaal een basiskennis Engels.

• Buitenlandse taal leren

Taalcentrum Kookoovaja zit in de wijk Oost en biedt cursussen voor Frans, Italiaans, Nieuwgrieks, Roemeens en Academisch Engels bij Podium Oost. Elders in de wijk kun je bij particulieren terecht voor Spaans.

• Taalpodium

Taalpodium is een vereniging van veelal autonome dichters en schrijvers in Midden-Nederland en organiseert gratis toegankelijke en literaire voorstellingen op aantrekkelijke locaties.

• Basiseducatie bij Prago

Prago biedt praktisch gericht onderwijs en basiseducatie voor volwassenen die zich willen ontwikkelen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden op het niveau van basiseducatie, en die niet terecht kunnen in het reguliere volwassenenonderwijs.

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.