Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Leefomgeving

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost inventariseert de informatievoorziening over basisinformatie, bouwprojecten en vergunningaanvragen in de leefomgeving. Hieronder staan de mogelijkheden:

Officiële bekendmakingen
Middels de website Officiële bekendmakingen worden gemeentebladen (verordeningen) en beleidsregels c.a. gepubliceerd. Let op, je moet van tevoren goed weten wat je zoekt. Dit kun je via een zoekbalk invoeren.

Berichten over jouw buurt
Door in te schrijven voor de e-mailservice Berichten over uw buurt ontvang je besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Burenrecht
Als je verbouwt, kan dat overlast geven voor jouw buren. Op deze website van de gemeente Utrecht staat waar je rekening mee moet houden.

Overzicht van bestemmingplannen
Op de website Ruimtelijkeplannen.nl worden bestemmingsplannen en aanverwante plansoorten getoond. In de meeste gevallen gaat het om plannen van gemeenten die een directe werking hebben voor belanghebbenden.

Vergunningcheck en omgevingsvergunning aanvragen
Ben je van plan te (ver)bouwen of een bedrijf te starten? Dan moet je misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Kijk op de website Omgevingsloket online of je deze vergunning nodig hebt of vraag direct de omgevingsvergunning aan.

Digitale geo-informatie
PDOK biedt digitale geo-informatie van de overheid. Die informatie kun je op deze website opvragen als dataservices en -bestanden.

Utrecht Open Data
Op het Open Data Platform van de gemeente Utrecht vind je een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Utrecht.

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost wil anticiperen op de komst van de nieuwe Omgevingswet (2021). De nieuwe wet moet zorgen voor minder en overzichtelijke regels, meer samenhang, ruimte voor lokaal maatwerk en betere besluitvorming. Naar verwachting zal ook de informatievoorziening over plannen voor de fysieke leefomgeving veranderen.