Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

SAMEN030

Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht is medeoprichter en lid van de stadscoöperatie SAMEN030. Bekijk ook dit filmpje. Utrechtse bewonersinitiatieven zijn de stadscoöperatie gestart om het verbinden in eigen buurt en wijk te organiseren. De stadscoöperatie bundelt de kennis en krachten van verschillende bewonersinitiatieven in de stad. Samen willen wij bouwen aan meer sociale samenhang, welzijn, werk- en ondernemerschap én gezondheid in buurten en wijken. Het uitgangspunt is  betrokkenheid bij,  eigenaarschap van en zeggenschap in de buurt, in het bijzonder bij en met buurtbewoners, -ondernemers en -organisaties.

De afgelopen jaren zijn in de Utrechtse buurten en wijken buurtwerkkamers, ondernemerskringen, wijkinformatiepunten en multifunctionele accommodaties in zelfbeheer opgezet. Inwoners bieden daarbij ondersteuning aan andere inwoners. Deze activiteiten zijn meestal met minimale middelen gerealiseerd. Structurele inbedding, financiering en coördinatie in de wijk ontbreken veelal. Terwijl de impact in de wijk vaak direct zichtbaar en voelbaar is.

SAMEN030 wil dat bewonersinitiatieven zich samen verder kunnen ontwikkelen en uitgroeien naar buurt- en wijkcoöperaties. Vanuit die coöperaties worden bewoners ‘eigenaar’ van het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en (lichte) zorgvragen en het aanbod daarvoor in hun eigen buurt of wijk. Dat bespaart veel geld en werkt zingevend voor alle betrokkenen.

De stadscoöperatie SAMEN030 verenigt de bewonersorganisaties in Utrecht ook om gezamenlijk het sociaal makelaarschap in Utrecht te gaan vormgeven. Waarom nog langer organisaties van buiten de wijk inhuren als bewoners het ook zelf en beter toegespitst op buurt en wijk kunnen vormgeven, is de achterliggende gedachte.

                                               OprichtingSAMEN030

De kernpartners van de stadscoöperatie SAMEN030 zijn: Krachtstation Kanaleneiland/Stichting Werk door de Wijk (www.krachtstation.com), BuurtWerkKamer Coöperatie (http://buurtwerkkamer.nl/), Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht (https://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/), Power by Peers (www.powerbypeers.nl) en Zorgbelang Gelderland | Utrecht (www.zorgbelangutrecht.nl).