Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Duurzaamheid en energie

Wil jouw buurt meer weten over duurzaamheid en energie of bewonersinitiatieven op dit terrein in de wijk? Vraag dan een buurtbijeenkomst aan over dit thema.   

Milieucentrum Utrecht (MCU)

De duurzaamheidsgesprekken wordt verzorgd door het Milieucentrum Utrecht. Dit centrum is de schakel tussen Utrechtse bewoners en het gemeentelijk milieubeleid. 

           Plastic afval

Milieuwijzer

Het Milieucentrum is initiatiefnemer van de Milieuwijzer Utrecht. Dit is een groene koopwijzer en internetgids met informatie die van belang is voor bewoners van de stad Utrecht en omgeving. De gids geeft een overzicht van:

- duurzame en biologische winkels en restaurants in de stad

- leuke wandel- en fietsroutes door het groen in en rond de stad

- Inkoopcollectieven voor zonnepanelen.

- meldpunten voor milieuklachten en groene ideeën.  

Energietransitie

Voor een gesprek over energie kun je ook bij ons terecht. Desgewenst brengen we jouw buurt graag in contact met de eerste energie-initiatieven in de wijk.