Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Mantelzorg doe je niet alleen

Wil jouw buurt meer weten over hoe mantelzorg te organiseren? Vraag dan een buurtbijeenkomst aan over dit thema.  

Balans tussen privéleven, werk en mantelzorg  

Je bent mantelzorger als je langdurig en frequent voor iemand zorgt, vaak een partner, gezins- of familielid, buren of vrienden. Mantelzorg wordt als zin-en liefdevol gepresenteerd. En dat is het ook. Echter, mantelzorger worden is zelden een vrijwillige keuze. Dat maakt het lastig om een goede balans te vinden tussen privéleven, werk en mantelzorg.

               Mantelzorg

Keuzehulp voor mantelzorgers

Iedere mantelzorger ervaart de eigen verantwoordelijkheid anders, richt de noodzakelijke of gewenste mantelzorg anders in en ontvangt hiervoor ook op verschillende wijze waardering. Om hierin meer inzicht en vooral meer regie op te krijgen, zijn diverse keuzehulpen beschikbaar. In overleg kunnen deze worden ingezet.

Ervaringsdeskundigen uit de wijk

Veel wijkbewoners zijn mantelzorger en zij zijn gaarne bereid hun kennis en ervaringen te delen. Mail naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl indien je contact wilt met deze ervaringsdeskundigen of andere vragen over mantelzorg hebt. Vanuit de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wordt gekeken naar nieuwe vormen voor het waarderen van mantelzorg.