Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Dienstenaanbod

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar streeft naar een samenhangend dienstenaanbod voor alle bewoners. Zoveel mogelijk door en/of met (actieve) bewoners en sociaal ondernemers uit de wijk. De wijkcoöperatie onderneemt alleen initiatief als anderen dat niet doen. Momenteel wordt verkend hoe voor de wijk gerealiseerd kunnen worden:

- een vervoersdienst
- een verhuisdienst 
- een klussendienst
- een tuindienst
- een boodschappendienst

Overzicht van diensten

Hieronder staat een overzicht van diensten. Bij routewijzer (links), thema's (rechts) en in de weekagenda op deze website staat wat er al in de wijk beschikbaar is.

        Palet

Matching

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar bekijkt of een digitaal platform in de nabije toekomst de matching tussen hulpvraag en aanbod kan faciliteren. Echter, alleen aanvullend op WhatsApp, Nextdoor of Buurtapp die al veelvuldig in Oost worden gebruikt en als er behoefte aan is. De bewonersenquête wil hier inzicht in gaan geven.