Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Voorzorgcirkels

Wil jouw buurt meer weten over het organiseren van een voorzorgcirkel? Vraag dan een buurtbijeenkomst aan over dit thema.  

Voorbeeld: Kromme Rijnwijk

Een voorbeeld van een voorzorgcirkel is de Kromme Rijnwijk tussen de Rubenslaan en de Kromme Rijn. Bewoners organiseren met elkaar:

  • buurthulp: bewoners die iemand nodig hebben voor een ziekenhuisbezoek, een computer die niet werkt, oppas, het verplaatsen van een zwaar voorwerp enz. kunnen telefoneren naar een groep vrijwilligers die zich daarvoor heeft opgegeven.
  • aan het begin van elk jaar wordt in de school die in de wijk staat een nieuwjaarsborrel georganiseerd waarbij buurtgenoten hapjes en drank meebrengen. Halverwege het jaar vindt er op het schoolplein een soort buurtfeest plaats.
  • de buurt beschikt over een app ‘veilig’ (om elkaar in geval van onraad te waarschuwen) en een app ‘gezellig’ voor de leuke dingen. De laatste app wordt ook gebruikt als iemand wat nodig heeft zoals een heggenschaar, een aanhanger e.d.
  • om elkaar beter te leren kennen is een ‘wie-is-wie’ boekje gemaakt met de foto’s van (bijna) alle bewoners en allerlei wetenswaardigheden (aantal kinderen, beroep, hobby’s enz). 
  • in de wijk zit de Kranenburgschool voor praktijkonderwijs (Tamboersdijk 9). Elke woensdagavond (behalve tijdens vakanties) vindt hier het Schoolrestaurant Graag Gedaan plaats. Je kunt hier van een 3-gangenmenu genieten voor € 12,50 (inclusief koffie/thee).  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met bewoner Wim de Reuver, w.dereuver@kpnmail.nl.

Voorbeeld: Vereniging Stolberglaan

Een tweede voorbeeld van een voorzorgcirkel is de Vereniging Stolberglaan. Bewoners organiseren met elkaar:

  • een eigen laan-app (voor spoed) en de heraut-app voor de ditjes en datjes. Verder is er een verenigingsbestuur (voor de lopende zaken) en de ALV voor het uitzetten van de beleidslijnen. 
  • telefoonnummers privé als zakelijk zijn bij elkaar bekend, er zijn duidelijke afspraken over het in de gaten houden van elkaars huizen bij afwezigheid. Ook is onderling geregeld wie wiens huissleutel heeft en vinden regelmatig huisbezoekjes bij minder valide buurtgenoten plaats. En taken voor het schoon en veilig houden van buurt worden onderling verdeeld. 
  • één aanspreekpunt voor buurtgenoten voor informatie over welzijn en gezondheid. Bij ziekte en ander ongemak worden onderling boodschappen voor elkaar gedaan. 
  • leesclub, bridgeclub en in december is er een kerstkoor actief. Verder worden allerlei activiteiten onderling afgesproken. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met bewoner Joop de Bruin, mitzie48@hotmail.com.