Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Bewonersenquête

Om meer zicht op en inzicht te krijgen in de behoeften aan concrete diensten in de wijk wordt in 2020 een bewonersenquête georganiseerd. Ook wordt gevraagd het huidige aanbod in de wijk te beoordelen.  Deze informatie is nodig om nieuwe diensten te kunnen opzetten en bestaande diensten wellicht anders in te richten. Alle bewoners ontvangen een uitnodiging om de digitale enquête in te vullen.

Denk hierbij aan vragen zoals:

- Wat vindt u van woonaanbod in de wijk?

- Wat vindt u van het gezondheids- of leefstijlaanbod in de wijk?

- Wat vindt u van de informatievoorziening in de wijk?

- Welke hulp en ondersteuning mist u in de wijk?

- Wat vindt u van de inspraakmogelijkheden in de wijk?

Meedenken of meedoen?

In de maanden maart en april wordt de bewonersenquête ontwikkeld en uitgezet. Vind je het leuk om te denken en mee te doen? Dat kan! Mail jouw interesse en we nemen contact met jou op.

                   Bewonersenquete

Digitale hulp bij invullen?

Levert het digitaal invullen van de bewonersenquête problemen op? Dan kun je hulp krijgen bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Klik hier voor de openingstijden.