Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Wijkpeiling

Om meer zicht op en inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften in de wijk wordt regelmatig een wijkpeiling gehouden.

Denk hierbij aan vragen zoals:

- Wat vindt u van woonaanbod in de wijk?

- Wat vindt u van het voorzieningenaanbod in de wijk?

- Wat vindt u van de informatievoorziening in de wijk?

- Wat vindt u van het winkelaanbod in de wijk?

- Wat vindt u van de openbare ruimte?

Wijkpeiling 2021

Eind 2021 heeft in opdracht van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar een wijkpeiling en een buurtonderzoek 'Gezondheid' in Sterrenwijk plaatsgevonden. In dit rapport leest u de uitkomsten van zowel de wijkpeiling als het buurtonderzoek.

                   Bewonersenquete

Meedoen met buurtonderzoek?

Wij willen vaker met en door bewoners actiegericht buurtonderzoek doen. Dat wil zeggen: aanbellen bij 25-30 bewoners in een buurt en hun behoeften en ervaringen optekenen. Dit aanvullend op de buurtprofielen die de gemeente Utrecht maakt op basis van data. Vind je het leuk om bij te dragen? Mail naar info@oostvoorelkaar.nl.