Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Bewonersbod

Wil jouw buurt meer weten over het bewonersbod (Right to Challenge)? Vraag dan een buurtbijeenkomst aan over dit thema.  

Wil je zelf een gemeentelijke taak uitvoeren? In Utrecht kan dit. Bewonersbod is een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners en de gemeente. Deze samenwerking zorgt voor een betere, andere uitvoering. Inwoners en anderen die erbij betrokken zijn krijgen meer verantwoordelijkheid en invloed.

Wat is bewonersbod?

De gemeente heeft afspraken met andere organisaties om bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren. Bewonersbod betekent dat inwoners en ondernemers in de wijk (een gedeelte van) deze taken over kunnen nemen. Je kunt op alle gemeentelijke taken een bewonersbod doen. Voorbeelden kunnen zijn:

 • sociaal makelaarschap
 • zorgtaken
 • groenonderhoud
 • beheer van een sportclub/buurthuis/speeltuin
 • leerlingenvervoer
 • inrichtingsplan van je eigen straat
 • schoonhouden van de markt 

De randvoorwaarden

Het gaat om een bestaande taak van de gemeente Utrecht. Verder geldt: 

 • de taak sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente Utrecht
 • er is geld beschikbaar
 • het mag niet duurder zijn dan nu
 • het voegt een andere maatschappelijke waarde of kwaliteit toe dan nu
 • er is steun voor in de samenleving 

Heb je een bod gedaan op een taak en voldoet dit aan de voorwaarden? Dan duurt het maximaal 6 jaar voordat je kunt beginnen. De gemeente heeft lopende contracten met organisaties die de taken nu doen. Pas als die aflopen kun je beginnen. De gemeente maakt dan afspraken met jou, in plaats van de andere organisatie. De gemeente moet op tijd nieuwe contracten afsluiten. Daarom is het belangrijk dat je al vroeg laat weten welk bod je wilt doen.

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is zelf een voorbeeld van een bewonersbod. Actieve bewoners uit de wijk informeren jou graag over de mogelijkheden in jouw buurt. Mail ons als je tijdens een buurthappening een korte introductie wilt ontvangen.