Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

De boeven de buurt uit

Onze wijkagenten zijn gaarne bereid om jouw straat of buurt te informeren over hoe je boeven de buurt uit krijgt door middel van WhatsApp-groepen. De aanpak is ontwikkeld in Almere en heeft daar geleid tot een enorme daling van het aantal inbraken. De politie wil graag dat alle straten of buurten in Oost dergelijke WhatsApp-groep krijgen.

De aanpak houdt in dat bewoners via WhatsApp-groepen direct melding maken van verdachte situaties. Het beheer en gebruik van de WhatsApp- ligt geheel bij bewoners van de straat of buurt. Elke WhatsApp-groep heeft een beheerder die rechtstreeks contact heeft met de wijkagenten, via een aparte WhatsApp-groep. De signalen worden in principe meteen door de wijkagenten opgepakt.

De aanpak voor het starten van een WhatsApp-groep is als volgt:

STAP 1: Initiatiefnemende bewoner

De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een buurt-WhatsAppgroep en doet hiervoor een aantal voorbereidende taken. 

STAP 2: Overleg Initiatiefnemer en beheerders 

De initiatiefnemer heeft een groep gevormd en gaat samen met hen aan de slag. Stap voor stap worden de verschillende onderdelen doorlopen om de lancering van de WhatsAppgroep zo glad mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk deelnemers te bereiken en enthousiast te maken voor de WhatsAppgroep. 

Hiervoor kun je kiezen uit verschillende communicatiemiddelen die voor je klaargezet zijn en eenvoudig aangepast kunnen worden aan de situatie in jouw buurt.

De kant van de deelnemers wordt verduidelijkt, de administratieve kant achter de WhatsAppgroep wordt digitaal, zo optimaal mogelijk, ingericht. Bij een goede aanpak kan het aantal deelnemers verrassen! 

Stap 3: Start werving deelnemers 

De werving voor de WhatsAppgroepen wordt uitgerold 

Stap 4: Inschrijving deelnemers 

Inschrijvende deelnemers weten waar ze voor inschrijven en wat er van hen verwacht wordt in de WhatsAppgroep. 

Stap 5: Invoeren deelnemers in WhatsApp 

Mail naar wijkagent Nicole van Beek als jij ook met deze aanpak aan de slag wilt en buurtgenoten verder wil informeren. Onze wijkagenten komen graag langs om jouw straat of buurt verder te informeren.