Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Oost voor Elkaar Medaille

Oost voor Elkaar Medaille

In onze wijk zijn veel bewoners en mantelzorgers actief en er zijn veel bewonersinitiatieven, van groen in zelfbeheer tot duurzame energie. Oost voor Elkaar wil deze mensen of initiatieven graag in het zonnetje zetten. Doorlopend kunnen mensen worden genomineerd voor een Oost voor Elkaar Medaille, een persoonlijk eerbetoon met verrassing. Ken je iemand in de wijk die een medaille verdient? Mail ons haar of zijn contactgegevens met een korte motivatie die bestaat uit concrete activiteiten of resultaten. 

Wie kunnen worden genomineerd? 

  • bewoners die in hun straat het aanspreekpunt zijn en regelmatig buurtactiviteiten organiseren
  • mantelzorgers die meer dan 8 uur in de week hulp of ondersteuning bieden 
  • bewoners of ondernemers die regelmatig bijdragen aan activiteiten in de wijk
  • bewoners die altijd bereid zijn de handen uit de mouwen te steken in hun buurt of de wijk
  • bewoners die een sociaal initiatief voor de buurt of wijk hebben opgezet en draaiende houden
  • vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven in de wijk Utrecht Oost

Hoe aanmelden? 

Mail ons de naam- en contactgegevens van de persoon die aan een van bovenstaande criteria voldoet met een korte motivatie. Een puntsgewijze opsomming van wat de persoon of het bewonersinitiatief doet, is voldoende. Mail naar info@oostvoorelkaar.nl.

Waardering

In totaal worden jaarlijks 25 medailles vergeven. De medaille is symbolisch bedoeld, met de verrassing kan de waardering worden verzilverd. In de Oost voor Elkaar Krant van april 2022 lees je meer over de uitreiking van de Oost voor Elkaar Medaille aan alle vrijwilligers van het Repair Café Utrecht Oost.