Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Onderwijs & Onderzoek

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar werkt samen met kennispartners in de wijk.

Samenwerking met ROC Midden Nederland

We werken al samen met ROC Midden Nederland en bieden stagemogelijkheden voor hun studenten. Deze studenten bezoeken mensen thuis die extra gezelschap of ondersteuning kunnen gebruiken en dit op prijs stellen. Ook worden ROC-studenten ingezet bij projecten in de wijk, zoals het digitaal platform dat in voorbereiding is.

Samenwerking met Hogeschool Utrecht

Vanaf januari 2020 is er ook samenwerking met studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht. Zij gaan projecten in en voor de wijk doen. Dit doen ze vanaf een open werk- en leerplek ‘Living Lab Utrecht Oost’ genoemd. Dit Lab is mogelijk gemaakt door de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. Vanaf 8 januari 2020 kunnen elke woensdag van 9.30 en 12.30 uur (Oudwijkerdwarsstraat 148) onze partners en ook bewoners met kennisvragen er terecht. 

Living Lab Utrecht Oost

Samenwerking met Universiteit Utrecht

Momenteel wordt verkend hoe we ook kunnen samenwerken met de Universiteit Utrecht. Denk hierbij aan aio's die ook buiten de kliniek ervaring willen opdoen en studenten die onderzoek doen in de wijk.