Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Bestuur en ALV

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is als volgt georganiseerd:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wordt gevormd door Martien Agterberg (voorzitter), Trudy Prins (penningmeester) en Basia Verwey (secretaris). Er zijn twee vacatures in het bestuur. Alle betrokkenen zijn woonachtig en/of werkzaam in de wijk Utrecht Oost.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Het hoogste orgaan binnen de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV komt één keer per jaar bijeen. 

Ondersteunend team

Het ondersteunende team van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar bestaat uit Caroline Brons (bestuursondersteuner), Anja van der Aa (Wijkpactcoördinator) en Marijke van Balen (vrijwilligersondersteuner). Daarnaast is Jurriaan Cals betrokken bij het organiseren van de wijkdebatten (met dialoog).

Vertrouwenspersoon

De Wijkcoöperatie heeft een externe vertrouwenspersoon. 

Formele documenten

Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

Statuten/Oprichtingsakte

Huishoudelijk Reglement

Missieverhaal

Jaarverslagen

Hieronder staan de jaarverslagen die zijn verschenen:

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Subsidie

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Utrecht voor de uitvoering van wijkdebatten, wijkinformatiepunt en buurtnetwerk/burenhulp.