Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Bestuur en ALV

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is als volgt georganiseerd:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wordt gevormd door Anja van der Aa.

Raad van Toezicht

Er is een Raad van Toezicht die bestaat uit Jord Neuteboom, Martien Agterberg, Basia Verwey en Fransien Roovers. Zij zijn allen woonachtig of werkzaam in Utrecht Oost.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Het hoogste orgaan binnen de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV komt één keer per jaar bijeen. 

Ondersteunend team

Het ondersteunend team van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar bestaat uit Marijke van Balen, Marie-Jose Meulenbelt en Wilbert van Dam. Daarnaast zijn Jurriaan Cals en Irma Verhoeven betrokken bij het organiseren van de wijkdialogen.

Vertrouwenspersoon

De Wijkcoöperatie heeft een externe vertrouwenspersoon. 

Formele documenten

Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

Statuten/Oprichtingsakte

Missieverhaal

Jaarverslagen

Hieronder staan de jaarverslagen die zijn verschenen:

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Subsidie

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Utrecht voor de uitvoering van wijkdebatten, wijkinformatiepunt en buurtnetwerk/burenhulp.