Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Thuis in Oost

Thuis in Oost is een welkomstprogramma voor nieuwkomers in de wijk Oost. Van februari tot en met juni 2018 experimenteert het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost met dit programma via een pilot. Deze pilot wordt opgezet en uitgevoerd door Mohamed Agmir, student aan de Hogeschool Utrecht en stagiair bij het Wijkinformatiepunt Oost.

Doelgroep
Iedereen vanaf 12 jaar die minder dan een half jaar in Utrecht Oost woont of werkt, ook (internationale) studenten, expats en vluchtelingen.

Doel
Het wegwijs maken van nieuwkomers in de wijk Oost en hen laten kennismaken met andere inwoners en met sociale activiteiten die relevant zijn om te weten of om bij aan te haken.

                                      Koffiethee

Programma

Het welkomstprogramma bestond uit:

- lunchbijeenkomst en stadswandeling op 7 mei 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
- lunchbijeenkomst en bezoek aan Spoorwegmuseum op 28 mei 2018 van 12.00 tot 14.00 uur

Klik hier voor de uitnodiging voor beide bijeenkomsten.

Informatiemateriaal op maat
Tijdens de bijeenkomsten werd deelnemers gevraagd welke informatie, zoals gepresenteerd op deze website, specifiek kan worden gemaakt voor nieuwkomers. Daarbij gaat het onder andere om toon, vorm, aanbieding/presentatie en taal. Ook wordt gevraagd welke informatie zij missen of (extra) nodig hebben.

Inspiratiebron
De Voorkamer in Lombok is een inspiratiebron voor deze pilot.