Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

27 februari 2020

Oost voor Elkaar: wijkborrel voor betrokken en actieve bewoners

Voor bewoners die in de wijk actief zijn of willen worden, organiseert Oost voor Elkaar elke laatste vrijdag van de maand een wijkborrel. De borrel duurt van 17.00 tot 19.00 uur en vindt plaats in Podium Oost.

Tijdens de wijkborrel:

- kun je andere (actieve) bewoners ontmoeten
- horen wat er speelt in de wijk en wat Oost voor Elkaar doet
- vragen stellen bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
- een oproep doen voor een (eigen) initiatief voor de wijk

Leuk als je ook komt of meedoet!