Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

24 november 2018

Het natuurlint aan de Oosterspoorbaan

Zaterdag 24 november vindt een plantdag van de werkgroep Natuurlint rond de Oosterspoorbaan plaats waar helpende handen zeer welkom zijn. Heesters als o.a. rimpelroos, brem, hulst, vlier en meidoorn komen het lint versterken. En langs hekken komen verschillende klimplanten die met hun bloemen het park nog fraaier zullen maken.

Het start om 10.00 uur bij de kruising van de Notebomenlaan met het park Oosterspoorbaan.
Voor thee, koffie en broodjes wordt gezorgd.
Je kunt je opgeven via Natuurlint@oosterspoorbaan.nl maar als je pas het laatste moment besluit te
willen helpen ben je natuurlijk welkom.
De werkgroep Natuurlint is een actieve groep buurtbewoners en vrijwilligers rond de Oosterspoorbaan in Utrecht, verenigd in de Werkgroep Natuurlint zet zich, sinds 2015, in voor een groene ontwikkeling en het beheer van de westzijde van de voormalige spoorbaan. Het lint strekt zich uit over een afstand van ongeveer 900 meter, vanaf de Koningsweg tot aan de Stadsbuitengracht (de Singel). Een groene corridor met vooral inheemse planten die leefgelegenheid biedt aan allerlei dieren. Hierdoor ontstaat er een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden, van de rand van de stad (de Kromme Rijn en Amelisweerd) via de Minstroom tot aan de Singel. Vogels, insecten, kleine zoogdieren en reptielen vinden er hun voedsel, kunnen zich hier voortplanten en vinden hun schuilplekken. Hiermee komt de natuur vanuit het buitengebied de stad in. Kool-, en pimpelmezen nestelen al in door kinderen gemaakte nestkasten en de gespotte juffers, libellen
en de (vlinder) Koninginne page zijn een indicatie dat we op de goede weg zijn.