Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

5 november 2019

Buurtdialoog Podium Oost: voor jong en oud

De laatste dialoog in Oost voor jong en oud vindt dit jaar plaats op dinsdagochtend 5 november 2019, van 10:00 – 12:00 uur, in Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148. Je bent hier van harte welkom!

Wil je meedoen met de dialooggroep Podium Oost? De bijeenkomsten en thema’s mee voorbereiden, flyers maken, deelnemers werven of een dialoog (leren) begeleiden? Stuur een mail naar info@Utrechtindialoog.nl

Een dialoog is een samenspraak, mensen gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen bezighouden. Kenmerken van zo’n samenspraak zijn dat je met aandacht luistert naar elkaars persoonlijke ervaringen, samen onderzoekt naar wat het betekent en al pratend streeft naar een dieper inzicht. Deze manier van het voeren van een gesprek vindt plaats in kleine groepen van 6 tot maximaal 8 deelnemers. De gesprekken worden begeleid door dialoogbegeleider die getraind is in de methode van Nederland in dialoog.

Klik hier voor meer informatie