Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

25 maart 2019

Huiskamer van de Schildersbuurt: bijeenkomst voor oud-mantelzorgers

Op 25 maart 2019 is er in de Huiskamer van de Schildersbuurt een bijeenkomst voor oud-mantelzorgers. In deze bijeenkomst is er aandacht voor het eigen verhaal en voor dat van andere oud-mantelzorgers. Wees welkom!

Mogelijke vragen voor het gesprek:

Heeft u tot het einde gezorgd voor uw naaste?
Hoe gaat het nu met ú na een periode van (intensieve) zorg voor uw naaste?
Hoe ziet uw dag eruit?
Kunt u met uw verhaal terecht bij anderen?

Locatie: Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41

Tijd: inloop 9.30 - 10.00 uur
Programma 10.00 - 12.00 uur
Aanmelden Pia Putman, Consulent mantelzorg
Telefonisch of per mail: 06- 1078 0019, p.putman@u-centraal.nl