Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Bezoeklocatie

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost kun je vinden in:

Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht

Hieronder vind je de locatie op Google-map: