Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Stadscoöperatie SAMEN030

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is lid van de stadscoöperatie SAMEN030. Diverse Utrechtse bewonersinitiatieven zijn de stadscoöperatie gestart om het verbinden in eigen buurt en wijk te organiseren. 

Bundeling van kennis en krachten

De stadscoöperatie bundelt de kennis en krachten van verschillende bewonersinitiatieven in de stad. Samen willen wij bouwen aan meer sociale samenhang, welzijn, werk- en ondernemerschap én gezondheid in buurten en wijken. 

Eigenaarschap en zeggenschap in buurten en wijken

Het uitgangspunt is betrokkenheid bij, eigenaarschap van en zeggenschap in de buurt, in het bijzonder bij en met buurtbewoners, -ondernemers en -organisaties.

Structurele inbedding

De afgelopen jaren zijn in de Utrechtse buurten en wijken buurtwerkkamers, ondernemerskringen, wijkinformatiepunten en multifunctionele accommodaties in zelfbeheer opgezet. Inwoners bieden daarbij ondersteuning aan andere inwoners. Deze activiteiten zijn meestal met minimale middelen gerealiseerd. Structurele inbedding, financiering en coördinatie in de wijk ontbreken veelal. Terwijl de impact in de wijk vaak direct zichtbaar en voelbaar is.

                                       SAMEN030

Naar buurt- en wijkcoöperaties

SAMEN030 wil dat bewonersinitiatieven zich samen verder kunnen ontwikkelen en uitgroeien naar buurt- en wijkcoöperaties. Vanuit die coöperaties worden bewoners ‘eigenaar’ van het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en (lichte) zorgvragen en het aanbod daarvoor in hun eigen buurt of wijk. Dat bespaart veel geld en werkt zingevend voor alle betrokkenen.

Klik hier voor meer informatie over SAMEN030.