Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Zingeving

Ben je op zoek naar zingeving: inzicht in de bedoeling of het doel van het leven of meer leven op gevoel en intuïtie. Hieronder staan tips en keuzemogelijkheden.

• Het Socratisch café

Het Socratisch Café is een ontmoetingsplek voor bewoners die op socratische wijze met elkaar, onder begeleiding van deskundige gespreksleiders in gesprek willen gaan in het kader van zelfonderzoek en -reflectie.

• Begane grond

Op Begane Grond kun je terecht voor gemeenschapsvorming. Je kunt op een begane, open en niet-veroordelende manier levenslessen en -ervaringen delen met andere wijkinwoners.

• Zin in Utrecht

Zin in Utrecht biedt ondersteuning op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit door individuele gesprekken en via bijeenkomsten.

• Aloysiusgemeenschap

De Aloysiusgemeenschap organiseert diverse activiteiten voor wijkinwoners, zoals een ouderensoos, koffiedienst en een netwerk van contactpersonen in de wijk.

• Wilheminakerk

In de Wilhelminakerk en de Huiskamer aan de Hobbemastraat 41 worden bijbelkringen,cursussen en bijeenkomsten in het kader van vorming en toerusting georganiseerd.

• Holy Trinity Church

The Holy Trinity Church is an international Church located in Utrecht Oost with Anglican roots.

• Centrum voor Leven en Intuïtie

Het Centrum voor Leven en Intuïtie biedt opleidingen intuïtieve ontwikkeling. Lessen die de deur openen naar meer plezier en naar op simpele wijze in verbinding zijn met jezelf en anderen.

• Intuïtief schilderen vanuit je hart

Bij deze cursus gaat het om ontspanning en gezellig samenzijn, teken-  of schilderervaring is niet nodig alleen nieuwsgierigheid en zin!

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.