Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Overlast en klachten

Wat te doen als je last hebt van buren of klachten hebt over organisaties waarmee je in de wijk te maken hebt? Hieronder staan tips en mogelijkheden.

• Problemen met je buren

Problemen met je buren is een website met tips over wat (zelf) te doen bij woonoverlast. Je kunt ook een beroep op buurtbemiddeling: getrainde vrijwilligers die het conflict helpen oplossen.

• Buurtconciërge Sterre Adriaan van Ostadelaan

De buurtconciërge zorgt ervoor dat, aanvullend op de gemeente, de buurt prettig is en blijft om in te leven; om te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren. Sterre reageert binnen een week.  

• Verbeteren van veiligheid in jouw straat

Ideeën om de veiligheid te verbeteren of veiligheidsproblemen kun je doorgeven via Utrecht.nl/melding of je kunt contact opnemen met de gebiedsmanager veiligheid via 030-286000.

• Veilig Thuis

Slachtoffers, getuigen en plegers van huiselijk geweld kunnen terecht bij Veilig Thuis voor hulpverlening. Ook kun je hier terecht als je je zorgen maakt over kindermishandeling.

• Evaluatiegesprek, second opinion of klachtenprocedure

Heb je klachten over een persoon of organisatie? Bespreek deze eerst met de directbetrokkenen zelf. Als dat niets oplevert, kun je een klacht indienen.

• Melding, klacht, bezwaar gemeente Utrecht & Utrechts Ombudsloket

Op deze webpagina van de gemeente Utrecht lees je wat te doen bij zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Is er spoed? Je kunt ook naar het Utrechts Ombudsloket.

• Juridisch loket

Bij het Juridisch Loket kun je terecht met vragen over wonen, werken, politie, familie, aankopen en schulden. Het Juridisch Loket in Utrecht zit op de Catharijnesingel 55.

• Sociaal raadsman of vrouw

Heb je problemen op het gebied van regelgeving, het invullen van formulieren of schrijven van een bezwaarschrift? Dan kun je terecht bij een sociaal raadsman of vrouw via het Buurtteam Oost.

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.