Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Hulpvragen & initiatieven

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.

Sociale hulpvragen

Buurtteam Oost: helpt bij individuele vragen voor hulp (inclusief huishoudelijke hulp), desnoods langdurig. Je kunt desgewenst bijstand of advies krijgen van een klantondersteuner.
Persoonsgebonden Budget (PGB): via het buurtteam of het WMO-loket kun je een PGB aanvragen. Uitvoerders van een PGB vind je via de Nationale Hulpgids.
Centrum voor Jeugd en Gezin
: voor vragen (van ouders) over gezondheid, opvoeden en opgroeien.
Enik Recovery College, Steunpunt GGZ en Gedeelde levens: hulp bij psychische kwetsbaarheid. Voor wie op een wachtlijst staat is er de Wachtverzachter.

Sociale initiatieven en buurtcentra

Sociaal makelaars/Dock: versterkt netwerken rond kwetsbare inwoners en ondersteunt initiatieven.
Jongerenwerk Utrecht: activiteiten met en voor jongeren zoals Jong 030 en De Vreedzame Wijk.
Podium Oost: ontmoetingscentrum in de wijk met laagdrempelige activiteiten en cursussen.
Sterrenzicht: buurtcentrum in de wijk waar activiteiten en cursussen worden georganiseerd.
Voedselbank Utrecht Oost: de voedselbank is elke zaterdag geopend voor de uitgifte van voedsel.
Kledingbank Utrecht: onder bepaalde voorwaarden kun je hier gratis kleding krijgen.
Mobie Duck: vereniging voor aangepast zwemmen in revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Initiatievenfonds: lees hier welke initiatieven er al zijn en hoe je ondersteuning kunt ontvangen.

Participatie en vrijwilligerswerk

De Wilg: hier kun je terecht voor allerlei activiteiten als je een fysieke of psychische beperking hebt.
De Moestuin: hier kun je meedraaien naast je studie of baan of als je wat anders wil doen of zoekt.
De Saffier: tijdelijk woonproject voor jong en oud waar je vrijwilligerswerk kunt doen voor de buurt.
Leergaloos: Leergaloos koppelt senioren aan een leerkracht op een basisschool in de eigen buurt.
Vrijwilligerscentrale Utrecht: stimuleert en verbindt vrijwilligers, onder andere via een vacaturebank.
Jekuntmeer: digitale zoek- en vindplaats voor passend werk, leren en doen bij jou in de buurt.
Present: organiseert ontmoetingen en vrijwilligersprojecten voor Utrechters en vluchtelingen.
Leerwerkloket Utrecht of Onafhankelijke Arbeidsadviseur: voor advies over het vinden van werk.
Handjehelpen.nl: koppelt tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden.

Nieuwe contacten en vriendschappen

De Luisterlijn: elke dag en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor een persoonlijk gesprek.
Algemene Hulpdienst U Centraal: voor bezoekjes, boodschappen, klusjes en andere ondersteuning.
Humanitas: vrijwilligers van Humanitas kunnen een bezoek aan huis brengen als je dat op prijs stelt.
Stichting TrösT: vrijwilligersorganisatie die troost biedt bij verlies en rouw, via cafés of telefoonlijn.