Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Hulpvragen & initiatieven

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.

Informatievragen en -basishulp

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost: bij het wijkinformatiepunt kun je terecht met alle vragen over gezondheid, zorg, welzijn etc. in de wijk zodat je je eigen route kunt bepalen.
Buurtteam Oost: het buurtteam helpt bij individuele vragen voor hulp en ondersteuning (inclusief huishoudelijke hulp), desnoods langdurig. Ook kun je hier terecht als je je zorgen maakt over een buurvrouw of -man. Je kunt desgewenst bijstand of advies krijgen van een klantondersteuner.
Centrum voor Jeugd en Gezin
: voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.
Enik Recovery College, Steunpunt GGZ en Gedeelde levens bieden hulp bij psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie en gaan daarbij uit van eigen regie.

Sociale initiatieven en buurtcentra

Samen Vooruit: versterkt netwerken rond kwetsbare inwoners en ondersteunt bij initiatieven.
Jongerenwerk Utrecht: activiteiten met en voor jongeren zoals Jong 030 en De Vreedzame Wijk.
Podium Oost: ontmoetingscentrum in de wijk met laagdrempelige activiteiten en cursussen.
Sterrenzicht: buurtcentrum in de wijk waar activiteiten en cursussen worden georganiseerd.
Voedselbank Utrecht Oost: de voedselbank is elke zaterdag geopend voor de uitgifte van voedsel.
Kledingbank Utrecht: onder bepaalde voorwaarden kun je hier kleding krijgen.
Initiatievenfonds: lees hier welke initiatieven er al zijn en hoe je ondersteuning kunt ontvangen.

Participatie en vrijwilligerswerk

De Wilg: hier kun je terecht voor allerlei activiteiten als je een fysieke of psychische beperking hebt.
De Moestuin: hier kun je meedraaien naast je studie of baan of als je wat anders wil doen of zoekt.
De Saffier: tijdelijk woonproject voor jong en oud waar je vrijwilligerswerk kunt doen voor de buurt.
Leergaloos: Leergaloos koppelt senioren aan een leerkracht op een basisschool in de eigen buurt.
Gedeelde levens: als gezin kun je mensen verwelkomen die moeite hebben met zelfstandig wonen.
Vrijwilligerscentrale Utrecht: stimuleert en verbindt vrijwilligers, onder andere via een vacaturebank.
Jekuntmeer: digitale zoek- en vindplaats voor passend werk, leren en doen bij jou in de buurt.
Present: organiseert ontmoetingen en vrijwilligersprojecten voor Utrechters en vluchtelingen.
Leerwerkloket Utrecht of Onafhankelijke Arbeidsadviseur: voor advies over het vinden van werk.
Handjehelpen.nl: koppelt tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden.

Nieuwe contacten en vriendschappen

Telefonische Hulpdienst Utrecht: 24 uur telefonisch bereikbaar voor een persoonlijk gesprek.
Algemene Hulpdienst U Centraal: voor bezoekjes, boodschappen, klusjes en andere ondersteuning.
Humanitas: vrijwilligers van Humanitas kunnen een bezoek aan huis brengen als je dat op prijs stelt.