Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Wijk & gemeentezaken

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.

Wijkbureau Oost

Het wijkbureau is het gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners, professionals en ondernemers uit de wijk en coördineert gemeentelijke projecten. Via het wijkbureau worden nieuws en andere ontwikkelingen over de wijk gedeeld. Het wijkbureau Oost vind je aan de F.C. Dondersstraat 1.

Initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds is voor grote en kleine initiatieven in Utrecht, zoals het stimuleren van ontmoeting of planten van bomen. Klik hier voor meer informatie en hier voor voorbeeldinitiatieven. 

K.F. Hein Fonds

Ook kun je voor financiële steun voor initiatieven terecht bij het K.F. Hein Fonds in de wijk. Elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur is er een telefonisch spreekuur.

Bewonersbod 

Wil je zelf een gemeentelijke taak uitvoeren? In Utrecht kan dit. Bewonersbod (Right to Challenge) is een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners en gemeente. 

Burgeragendering

Je kunt ook 250 handtekeningen verzamelen om een initiatief of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Spreekuur van wijkwethouder

Wil je een bepaald onderwerp over de wijk bespreken met de wijkwethouder? Dan kun je dit bespreken tijdens het maandelijkse spreekuur. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws over de wijk Oost

In de Nieuwsbrief wijk Oost van de gemeente vind je informatie over ontwikkelingen en actuele zaken. Je kunt je hier aanmelden. Daarnaast verzamelt de onafhankelijke Oostkrant rapporten, studies, documenten en presentaties die relevant zijn voor de bewoners van Oost.

E-mailservice bouwplannen en vergunningen

Door je aan te melden voor een e-mailservice ontvang je berichten over bestemmingsplannen, bouwplannen en vergunningsaanvragen in jouw buurt. Kijk hier naar andere mogelijkheden.