Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Over Oost voor Elkaar

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar coördineert de praktische hulp voor bewoners in de wijk Oost Utrecht, met aanbod voor, door en met bewoners zelf, en zo dichtbij mogelijk. 

Oost voor Elkaar is gestart in 2019 met financiële steun van de gemeente Utrecht.

Aanspreek- en verbindingspunt in de wijk

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is het aanspreek- en verbindingspunt in de wijk Utrecht Oost voor bewoners(organisaties), buurtnetwerken, sociale initiatieven, ondernemers en wijkpartners. Oost voor Elkaar zorgt voor verbinding en bekendheid van activiteiten en mogelijkheden in de wijk. En het initiëren van nieuwe initiatieven of diensten, als daar behoefte aan blijkt. Dat laatste is altijd het uitgangspunt. De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar biedt ook een herkenbare structuur die door wijkbewoners zelf wordt gestuurd en beheerd, waar nodig worden afspraken met partners gemaakt. 

Onze missie en waarden

De volgende missie en waarden staan daarbij centraal: 

• wij werken vooral met bewoners en vrijwilligers uit de buurt als ook met enkele ZZP-ers en betaalde professionals. 

• wij willen meer maatwerk en samenhang in alle activiteiten in de buurt of wijk, ook als het gaat om digitale en woonopgaven.

• wij zijn voor zeggenschap en eigenaarschap door bewoners zelf, omdat dit leidt tot een maximale actieve betrokkenheid van bewoners.

• wij willen een zichtbare, herkenbare en toegankelijke wijkorganisatie zijn voor buurtnetwerken en (in)formele zorgorganisaties die stedelijk of regionaal georganiseerd zijn. 

Bestuur

De dagelijkse leiding van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is in handen van een bestuur dat bestaat uit bewoners.

Dienstenaanbod

Oost voor Elkaar stimuleert wijkdiensten en buurtnetwerken waaraan behoefte is en die nog niet door anderen worden aangeboden. Klik hier voor het dienstenaanbod.

Lidmaatschap

Iedere bewoner of organisatie kan lid worden van Oost voor Elkaar. Ons complete verhaal en de voorwaarden voor lidmaatschap vindt u hier.